Grand Complications 

Gamle Rommen Skole
Aug. 25th 2018 - Aug. 25th 2019

Grand Complications
/EN


Grand Complications is an environmental installation and an exhibition project taking place in the surroundings of an old school at Rommen, a neighbourhood in one of Oslo´s suburbs, the Grorud Valley.

In collaboration with biologist Peter Roessingh (NL), artist Andrea Bakketun (NO), has developed 
a delicate structure of DIY sensing-equipment detecting fragile, subtle and unexpected shifts in nature, making visible and translating processes otherwise hidden. Biological, electronic, chemical and mechanical processes are manifested in sculpture, audio, video and kinetic objects, in the installation that makes up a network of slow chain reactions moving over a one year period. With it’s duration, the project insists on presenting a larger time scale than the one we usually relate to, conducted by the cyclical passage of nature.

A selection of artists, authors, scientists and other scholars are invited to part-take in the project, contributing with their reactions to the location; its physicality, history, biodiversity and spiritual presence. An openness in the project, allowing change of direction and the letting go of a planned result, has caused the technological aspect to fade out, as nature and other participants join in.  By giving up control to the external forces and intelligences, human and non-human, Bakketun is limiting her artistic ego and taking on the role of the observer. The project functions as a generator of knowledge and presence, and will be the base of a book, video works and exhibitions.

The project is supported by Visual Artists Remuneration Fund, Art Council Norway and the municipality of Oslo

------------

/NO


Grand Complications er en installasjon og et utstillingsprosjekt som finner sted i og rundt Gamle Rommen Skole i Groruddalen, Oslo.

I samarbeid med biolog Peter Roessingh (NL) har billedkunstner Andrea Bakketun (NO) utviklet en struktur av DIY - sensorisk utstyr som registrerer skjøre, uforutsigbare og subtile forandringer i naturen på stedet, for deretter å synliggjøre og oversette ellers skjulte prosesser. Biologiske, elektroniske, kjemiske og mekaniske prosesser, manifesteres i skulptur, lyd, video og kinetiske objekter, i installasjonen som utgjør et nettverk av saktegående kjedereaksjoner strukket over ett år. Med sin varighet, insisterer prosjektet på å presentere en større tidsskala en den vi vanligvis forholder oss til, drevet av naturens sykliske gang.

Et utvalg kunstnere, forfattere, forskere og andre fagfolk har blitt invitert til å delta i prosjektet, der de bidrar med sine reaksjoner på stedet; dets fysikalitet, historie, biodiversitet og spirituelle tilstedeværelse. En åpenhet i prosjektet, som lar det skifte kurs og gi slipp på et planlagt resultat, har gjort teknologien mindre viktig, ettersom natur og andre mennesker har kommet til.
Ved å gi plass til eksterne krefter og intelligenser, menneskelige og ikke menneskelige, lar Bakketun kunstnerjeget begrenses og tar på seg rollen som observatør.
Prosjektet fungerer som en generator for kunnskap og tilstedeværelse, og vil være grunnlag for en bok, videoverk og utstillinger i fremtiden.


Prosjektet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Kulturråd og Oslo kommune

Andrea Bakketun 2018