Grand Complications 

Gamle Rommen Skole
Aug. 25th 2018 - Aug. 25th 2019

Old Rommen School


Andrea Bakketun temporarily lives and works at Old Rommen School in the Grorud Valley, an artist housing granted by the Municipality of Oslo. The large wooden house with its surrounding garden, constitutes the physical framework of Grand Complications. Visitors are invited to follow the project throughout the year by appointment.

Old Rommen school, also known as the Rommi-school, is a former primary school located in Trondheimsveien 557 in the Stovner District of Oslo. The school is one of the oldest ones in town. It  was opened on May 1st in 1861. Aker Municipality then built 15 schools. This school is the only one which remains with all buildings intact, without major architectural changes. The school has a teachers apartment and two classrooms. There was also 15 decar of “teachers land”, or cropland, as well as a barn and a cowshed. In school protocols kept by the City Archive of Oslo, the politician Trygve Lie, amongst other known for the Oslo agreement, is mentioned there as one of the students. Rommiskolen was the only school in the area until 1900, when Grorud school was built. In 1911 Old Rommen School stopped functioning as a school.

The school buildings were heavily dilapidated in the beginning of the 1990s, but a local group of campaigners with support from the Grorud Valley History Society and the Cultural Department, made sure to revitalize the school buildings into a local cultural house. The school was mainly restored on diligence. One class room was refurbished and furnished. In addition an apartment was made, and a space for subletting to local associations and teams. One of the rooms in the shed was used as an atelier for the Grorud Valley Art Association. The school is on Oslo Municipality’s yellow list.
------------

NO/


Gamle Rommen Skole


Gjennom Kulturetaten bor og arbeider Bakketun i Gamle Rommen Skole i Groruddalen. Det store trehuset, med omkringliggende hage, utgjør den fysiske rammen for prosjektet. Det vil være mulig for publikum å følge utviklingen her igjennom året, etter avtale.

Gamle Rommen skole, også kjent som Rommiskolen, er en tidligere grunnskole beliggende på Sveiva i Trondheimsveien 557 i bydel Stovner, Oslo. Skolen lå under Østre Aker sogn, og er en av byens eldste skoler. Den åpnet 1. mai 1861. Aker kommune bygde i alt 15 faste skoler, men bare Denne skolen står tilbake med alle hus på plass og uten store arkitektoniske endringer. Skolen har lærerbolig og to skolestuer. Det tilhørte også 15 mål «lærerjord», eller dyrket mark, samt låve og fjøs. I skoleprotokoller som er bevart i Oslo byarkiv finnes blant annet navnet til Trygve Lie. Rommiskolen var eneste skole i området frem til 1900, da Grorud skole ble bygget. I 1911 ble Rommen skole nedlagt, og den nyere Grorud skole tok over elevene.

Skoleanlegget var i sterkt forfall på begynnelsen av 1990-tallet, men en lokal aksjonsgruppe med støtte fra blant andre Groruddalen Historielag og Kulturdepartementet, sørget for å revitalisere skoleanlegget til et lokalt kulturhus. Skolen ble restaurert hovedsakelig på dugnad. En skolestue ble restaurert og møblert, i tillegg til en boligdel og lokaler som ble brukt til utleie for lokale foreninger og lag. Ett av rommene i det ene uthuset ble anvendt som atelier for Groruddalen Kunstforening. Skolen står på kommunens «gule liste».

------------

Andrea Bakketun 2018